การดำเนินงานขับเคลื่อนวุฒิอาสาฯ

การดำเนินงานขับเคลื่อนวุฒิอาสาฯ


การขับเคลื่อนงานวุฒิอาสาธนาคารสมองระดับจังหวัด จังหวัดสมุทรสงคราม ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด – 19 ครั้งที่ 1 / 2564
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เวลา สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดย กองยุทธศาสตร์การพัฒนาความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางสังคม (กสท.) ร่วมกับ มูลนิธิพัฒนาไท (มพท.) และธนาคารสมอง จัดประชุมผ่านระบบออนไลน์ (Zoom) เรื่อง การขับเคลื่อนงานวุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดสมุทรสงคราม เพิ่มเติม
การขับเคลื่อนงานวุฒิอาสาธนาคารสมองระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ์ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด – 19 ครั้งที่ 1 / 2564
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564  สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดย กองยุทธศาสตร์การพัฒนาความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางสังคม ร่วมกับ มูลนิธิพัฒนาไท และธนาคารสมอง จัดประชุมผ่านระบบออนไลน์ (Zoom) เรื่อง การขับเคลื่อนงานวุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดอุตรดิตถ์ เพิ่มเติม
การขับเคลื่อนงานวุฒิอาสาธนาคารสมองระดับจังหวัด จังหวัดปัตตานี ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด – 19 ครั้งที่ 1 / 2564
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดย กองยุทธศาสตร์การพัฒนาความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางสังคม ร่วมกับ มูลนิธิพัฒนาไท และธนาคารสมอง จัดประชุมผ่านระบบออนไลน์ (Zoom) เรื่อง การขับเคลื่อนงานวุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดปัตตานี เพิ่มเติม
การขับเคลื่อนงานวุฒิอาสาธนาคารสมองระดับจังหวัด จังหวัดนครราชสีมา ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด – 19 ครั้งที่ 1 / 2564
วันพฤหัสที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 – 15.30 น. สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดย กองยุทธศาสตร์การพัฒนาความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางสังคม ร่วมกับ มูลนิธิพัฒนาไท และธนาคารสมอง จัดประชุมผ่านระบบออนไลน์ (Zoom) เรื่อง การขับเคลื่อนงานวุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดนครราชสีมา เพิ่มเติม
การขับเคลื่อนงานวุฒิอาสาธนาคารสมองในระดับจังหวัด จังหวัดชลบุรี ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด – 19 ครั้งที่ 1 / 2564
วันที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดย กองยุทธศาสตร์การพัฒนาความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางสังคม ร่วมกับ มูลนิธิพัฒนาไท และธนาคารสมอง จัดประชุมผ่านระบบออนไลน์ (Zoom) เรื่อง การขับเคลื่อนงานวุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดชลบุรี เพิ่มเติม
การขับเคลื่อนงานวุฒิอาสาธนาคารสมองในระดับจังหวัด จังหวัดสุรินทร์ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด – 19 ครั้งที่ 1 / 2564
วันที่ 19 ตุลาคม 2564  สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดย กองยุทธศาตร์การพัฒนาความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางสังคม ร่วมกับ มูลนิธิพัฒนาไท และธนาคารสมอง จัดประชุมผ่านระบบออนไลน์ (Zoom) เรื่อง การขับเคลื่อนงานวุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดสุรินทร์ เพิ่มเติม