ข่าวประชาสัมพันธ์มูลนิธิ

รางวัลอาสาสมัครดีเด่นแห่งชาติ ปี 2560

คัดลอกลิงค์

รางวัลอาสาสมัครดีเด่นแห่งชาติ ปี 2560 ขอแสดงความยินดีกับวุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดลำพูน พล.อ.วินัย ทันศรี  วุฒิอาสาฯ จังหวัดสุรินทร์ นายสมพงษ์ นิยมตรง และวุฒิอาสาฯ จังหวัดพังงา นางเพชรสี เก็บสมบัติ  ที่ทุ่มเทการทำงานเพื่อสาธารณประโยชน์มาอย่างต่อเนื่องจนได้รับรางโล่ประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครดีเด่นแห่งชาติ ปี 2560 ของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในฐานะอาสาสมัครดีเด่น ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง เสียสละ เป็นประโยชน์แก่สังคมและเทศชาติ เมื่อวันที่ 23 มี.ค.2561 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพคเมืองทองธานี