ข่าวประชาสัมพันธ์มูลนิธิ

วันที่ 31 มีนาคม 2565 วุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดนนทบุรี (บางกรวย-กฟผ) ได้รับเชิญเป็นวิทยากร สาธิตการทำพิมเสนน้ำ และการทำน้ำมันเขียว

คัดลอกลิงค์

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 วุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดนนทบุรี (บางกรวย-กฟผ) ได้รับเชิญเป็นวิทยากร สาธิตการทำพิมเสนน้ำ และการทำน้ำมันเขียว

โดย พท.ภ.ศิลป์ชัย อ้นอยู่ แพทย์แผนไทย สาขาเภสัชกรรมไทยปราชญ์ชุมชน วุฒิอาสาธนาคารสมอง จ.นนทบุรี (บางกรวย – กฟผ.) เครือข่ายกลุ่มวิสาหกิจชุมชน อ.บางกรวย และผู้ทรงภูมิปัญญาด้านการประกอบ นางสาวประภาพร พิณประไพวงศ์ สาธิตทำบัวลอยมะกรูด ในกิจกรรมโครงการเรียนรู้อาชีพชุมชน ประจำปี 2565 ณ วัดโตนด ต.วัดชลอ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี จัดโดย โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ร่วมกับฝ่ายชุมชนสัมพันธ์โครงการ กฟผ