ข่าวประชาสัมพันธ์มูลนิธิ

วุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับรางวัลผู้สูงอายุดีเด่น

คัดลอกลิงค์

ขอแสดงความยินดีกับวุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น “ผู้สูงอายุดีเด่นประจำปี พ.ศ.2554”  จัดโดยสภาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  ซึ่งดำเนินโครงการคัดเลือกมาเป็นเวลา 16 ปี  โดยได้มีพิธีมอบรางวัล ณ โรงแรมปริ้นซ์พาเลซ  มหานาค กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 16 พ.ค.2555