ข่าวประชาสัมพันธ์มูลนิธิ

แนวทางขับเคลื่อนบทบาทวุฒิอาสาฯ ปี 56 เน้นเป็นที่ปรึกษา หนุนเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

คัดลอกลิงค์

จากการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการธนาคารสมองครั้ง ที่ 1/2555  เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2555 นั้น  ได้มีแนวทางในการขับเคลื่อนบทบาทของวุฒิอาสาธนาคารสมอง ดังนี้