ข่าวประชาสัมพันธ์มูลนิธิ

สศช. เตรียมการจัดประชุมวุฒิอาสาธนาคารสมองระดับภาค

คัดลอกลิงค์

สศช. ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเตรียมการจัดประชุมวุฒิอาสาธนาคารสมองระดับภาค เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2556 ณ โรงแรมปริ้นซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ