การสร้างภาคีเครือข่ายและเชื่อมการทำงานวุฒิอาสาฯ

ภาคกลาง การส่งเสริมการออกกำลังกาย แบบจินกังกง จ.นนทบุรี

คัดลอกลิงค์

การส่งเสริมการออกกำลังกาย แบบจินกังกง จ.นนทบุรี วุฒิอาสาฯ เป็นวิทยากรและสาธิตการออกกำลังกาย ด้วยการยืดเส้น ยืดสายผสมผสานแบบจินกังกงของคนจีนโบราณ ให้แก่ผู้สูงอายุและเยาวชนตาม        สถานที่ต่างๆ เช่น คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์บริการผู้สูงอายุ เทศบาลนครนนท์ เป็นต้น เพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อ ลดอาการเจ็บปวด ชะลอความแก่ และทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง