ข่าวประชาสัมพันธ์มูลนิธิ

ประชุมวุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 9/2561 วันที่ 28 พ.ย.2561

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานวุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดนนทบุรี วันที่ 28 พ.ย.2561 ณ สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง

คัดลอกลิงค์

มูลนิธิพัฒนาไท