ข่าวประชาสัมพันธ์มูลนิธิ

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “รวมพลังวุฒิอาสาธนาคารสมองภาคเหนือขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ บนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ณ โรงแรมเวียงอินทร์ จ.เชียงราย

สศช. รวมพลังวุฒิอาสาธนาคารสมองภาคเหนือ ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ

วันนี้ (๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓) สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ร่วมกับ มูลนิธิพัฒนาไท (มพท.) และวุฒิอาสาธนาคารสมอง จ.ชียงราย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “รวมพลังวุฒิอาสาธนาคารสมองภาคเหนือขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ บนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ณ โรงแรมเวียงอินทร์ จ.เชียงราย โดยมีนายปรเมธี  วิมลศิริ ประธานกรรมการมูลนิธิพัฒนาไท เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมประชุม ประมาณ ๒๐๐ คน ประกอบด้วย วุฒิอาสาฯ และภาคีเครือข่ายภาคเหนือ ๑๗ จังหวัด และผู้แทน
วุฒิอาสาธนาคารสมองจากภาคกลาง ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ภาคประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น คณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาไท และเจ้าหน้าที่ สศช.

คัดลอกลิงค์
ดูเอกสารประกอบ
หรือ แสกน QR CODE
QR Code