ข่าวประชาสัมพันธ์มูลนิธิ

การสัมมนาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 “หนึ่งทศวรรษธนาคารสมอง…รวมพลังพัฒนาประเทศ”

การสัมมนาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 “หนึ่งทศวรรษธนาคารสมอง…รวมพลังพัฒนาประเทศ”

คัดลอกลิงค์