ข่าวประชาสัมพันธ์มูลนิธิ

สศช.ได้จัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการธนาคารสมองครั้งที่ 1 / 2555

คัดลอกลิงค์

สศช.ได้จัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการธนาคารสมองครั้งที่ 1 / 2555  เมื่อวันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2555  เวลา 14.00 น.  ณ ห้องประชุมเดช สนิทวงศ์ สศช. โดยมีนายกิติศักดิ์ สินธุวนิช เป็นประธานอนุกรรมการ เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของธนาคารสมองปี 2555  และหารือแนวทางการดำเนินงานในปี 2556  ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการ ได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานธนาคารสมอง ต่อไป